Poľnohospodárske a lesné pozemky Veľký Krtíš predaj

Ponukám vám Lesný pozemok 147592 m2

Širákov

Ponukám vám Lesný pozemok Okres Veľký Krtíš Katastrálne územie : Širákov1733 Ostatná plocha21598 Lesný pozemok124261 Lesný pozemokcelkovej výmere 147 592 m2 lesných pozemkov 145 859m2 14,58ha sú lesy 1733m2...

Predám lesný pozemok

Les, Suché Brezovo

Predám spoluvlastnícky podiel spolu 9ha v katastrálnom území Suché Brezovo okr.Veľky Krtíš.Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Suché Brezovo hospodári na celkovej výmere 314,19 ha lesných pozemkov...

Na predaj Pôda 128 330m2-0,59 euro m2

Suché Brezovo

Poľnohospodárske a lesné pozemky na predaj v lokalite Suché Brezovo v okrese Veľký KrtíšPonukám vám pozemok na predajcelková plocha 128 330m2TTp-19988m2Orná pôda 108 342m2Okres VKSuché Brezovo128330m2 0,59m2#NaPreda#Poda#Orna#Investicia#ornápoda#ornápoda#Investičnapoda094455852...